Expozice nové hudby

Expozice nové hudby 2014

Octový syndrom

29. října – 2. listopadu 2014

 

Octový syndrom / Vinegar Syndrome
„Autokatalytický rozklad triacetylcelulózové (CTA) filmové podložky způsobený kyselou hydrolýzou glykosidických vazeb a urychlený působením oxidů dusíku a katalýzou těžkými kovy z ovzduší, nebo z kovových krabic, v nichž jsou filmy uloženy.“

Ve dnech 29. října až 2. listopadu 2014 proběhne v Brně 27. ročník mezinárodního hudebního festivalu soudobé a experimentální hudby Expozice nové hudby 2014, jehož tématem bude „octový syndrom“ („Autokatalytický rozklad triacetylcelulózové (CTA) filmové podložky způsobený kyselou hydrolýzou glykosidických vazeb a urychlený působením oxidů dusíku a katalýzou těžkými kovy z ovzduší, nebo z kovových krabic, v nichž jsou filmy uloženy.“). Tzv. octový syndrom je proces degradace filmového pásu, který představuje pro archivaci filmových materiálů velkou pohromu. Napadený film se stává křehkým, smršťuje se a pod emulsí se objevují bubliny, ničí se audio i vizuální složky filmu. Dramaturgie festivalu se v roce 2014 snaží revitalizovat takto poškozené filmové materiály, které jsou pohřbené ve filmových archivech. Filmy zasažené octovým syndromem poslouží jako libreto a vizuální složka filmu jako inspirace pro vytvoření nových svébytných hudebně dramatických, audiovizuálních a konceptuálních hudebních performancí. Takto koncipované zadání hudební kompozice spojené s audiovizuálním uměním umožní nabídnout posluchači svébytné interpretace děl – od přísných kompozic, přes otevřené koncepty, až po volné improvizace.

V rámci pěti večerů se představí čeští i zahraniční interpreti, kteří budou vyzvání k autorským projektům s námětem octového syndromu. Koncerty, audiovizuální projekty a performance se budou odehrávat především v nově otevřeném kině Scala, které patří Masarykově univerzitě a v kině Art. Zahajovací koncert opět představí Filharmonii Brno s netradičním repertoárem a odehraje se v Besedním domě (konkrétně v detailním programu).

Festival je opět unikátním projektem, který bude iniciovat novou tvorbu přímo na míru festivalu u vybraných umělců a zároveň reflektovat jiný pohled na oslavy Roku české hudby-

„…Dramaturgie se věnuje objevování a zpracování „nechtěných“ a „poškozených“ zvuků, které slouží jako zdroj neotřelého, invenčního, mnohdy konceptuálního tvůrčího projevu a opětovně otevírá diskusi o možnostech, propadech, následcích i budoucnosti soudobé hudby. Sleduje fenomén destrukce, rekonstrukce a uplatňování přírodních (přirozených) procesů v kompoziční hudební i audiovizuální tvorbě významných tuzemských a zahraničních skladatelů.

Octový syndrom je vnímán jako proces, který nelikviduje, ale přetváří zaznamenané hodnoty a především vytváří hodnoty nové, nezatížené původními obsahy filmových záznamů.

Fascinace filmovým médiem v podobách rozvoje čistého a abstraktního filmu, spojovaná s výboji prvních avantgard, je oživována nezměrnými možnostmi současných digitálních technologií v nejrůznějších polohách experimentálního filmu, videoartu, vjingu, super_cut prezentacích a podobně. Náš pohled je však ještě blíže k archetypům a hledá prazákladní fascinaci (obavu, hrůzu, nadšení, vytržení…) přirozenými přírodními jevy, které z města vytvoří jezero, z lesa spáleniště a z automobilu hromádku šrotu. Tak, jako neporučíme větru a dešti, tak neporučíme ani octovému syndromu.
Nastartovaný proces rozkladu, který se nedá zastavit, je nakažlivý.
Dotýkáme se též aktuálních otázek a tendencí současného umění, věnovaných vlastní práci s archivem, jako shromaždištěm, labyrintem chtěných i nechtěných informací a dokumentů…“

komentuje dramaturg festivalu
Viktor Pantůček

 Expozice nové hudby 2014