Aktuality

Čtvrtek 2.října 2014

Čestní hosté na Expozici nové hudby 2014

Na zahajovacím koncertě budou zajímaví čestní hosté!
Krásná litevská skladatelka Justė Janulytė a legendární americký skladatel Phill Niblock, jejichž skladby zahraje Filharmonie Brno! 29. 10. 2014 v Besedním domě!

     

Justė Janulytė                             Phill Niblock
foto Gedmantas Kropis

 

 

Středa 1.října 2014

plakát Expozice nové hudby 2014

Pátek 17.ledna 2014

Expozice nové hudby 2014 – Octový syndrom

29. října – 2. listopadu 2014

 

Nastartovaný proces rozkladu, který se nedá zastavit, je nakažlivý.

Ve dnech 29. října až 2. listopadu 2014 proběhne v Brně již 27. ročník mezinárodního hudebního festivalu soudobé a experimentální hudby Expozice nové hudby 2014, jehož tématem bude „octový syndrom“. Dramaturgie je věnována sledování fenoménu destrukce, rekonstrukce a uplatňování přírodních (přirozených) procesů v kompoziční hudební i audiovizuální tvorbě významných tuzemských a zahraničních skladatelů. Octový syndrom je tedy vnímán coby proces, který nelikviduje, ale přetváří zaznamenané hodnoty a především vytváří hodnoty nové, nezatížené původními obsahy a narativy filmových záznamů. Fascinace filmovým médiem v podobách rozvoje čistého a abstraktního filmu, spojovaná s výboji prvních avantgard, je oživována nezměrnými možnostmi současných digitálních technologií v nejrůznějších polohách experimentálního filmu, videoartu, vjingu, super_cut prezentacích a podobně. Náš pohled je však ještě blíže k archetypům a hledá prazákladní fascinaci (obavu, hrůzu, nadšení, vytržení…)přirozenými přírodními jevy, které z města vytvoří jezero, z lesa spáleniště a z automobilu hromádku šrotu.  Jako neporučíme větru a dešti, tak neporučíme ani octovému syndromu. Nastartovaný proces rozkladu, který se nedá zastavit, je nakažlivý. Mimoděk se též dotýkáme aktuálních otázek a tendencí současného umění, věnovaných vlastní práci s archivem, jako shromaždištěm, labyrintem chtěných i nechtěných informací a dokumentů.  Kromě audiovizuálních prezentací bude též součástí expozice exkurz k počátkům noisové hudební scény.

(Niblock, Szemzö, Nihilist Spasm Band, Zorn, Kudlacek, Yoshihide, Rowe, Paterson, Bumšteinas, Knižák, Opening Performance Orchestra, Ensemble Marijan, Phaerentz, Scala, Art, Besední dům, Filharmonie Brno, rozhlas, televize a mnohé další)