Moravský podzim 2013

Moravský podzim

27. října – 8. listopadu 2013

Mezinárodní hudební festival Moravský podzim je jedním z nejvýznamnějších a největších svátků klasické hudby v Brně. V roce 2013, kdy proběhne jeho 47. ročník, čeká festival hned několik změn.

Kromě toho, že se poprvé uskuteční v režii Filharmonie Brno, je zásadní novinkou dvouletá periodicita konání festivalu. Od tohoto kroku si slibujeme především možnost zvýšení umělecké kvality, a to jak po interpretační, tak po programové stránce. To znamená, že naším cílem je představit v Brně prvotřídní hudebníky s mezinárodním renomé – sólisty, dirigenty, komorní soubory, orchestry, sbory, zároveň klademe důraz na neotřelost koncertních programů. Rozhodli jsme se rovněž upustit od tematických konceptů předchozích ročníků Moravského podzimu a namísto toho upřednostnit flexibilnější dramaturgii, jejíž soudržnost nebude vycházet z jediného verbalizovaného tématu, ale nabídne logické programové celky, tematické večery či úzce propojené bloky několika koncertů.

V roce 2013 bude festival reflektovat také hned několik významných výročí. Připomene 200 let od narození dvou velkých tvůrců romantické opery, Richarda Wagnera a Giuseppa Verdiho, nemalý prostor poskytne i klasikům hudby 20. století, mj. Sergeji Prokofjevovi (60 let od úmrtí), Francisi Poulenkovi, Paulu Hindemithovi (oba 50 let od úmrtí), či polským velikánům Witoldu Lutosławskému (100 let od narození), Henryku Góreckému a Krzysztofu Pendereckému (oba 80 let od narození), neopomene ani čtyřicetileté výročí partnerských vztahů mezi Lipskem a Brnem – význačnými veletržními a univerzitními městy s bohatou kulturní tradicí.

 

 

 

 

 

 

 

 

katalog Moravský podzim 2013 (pdf)

Pod záštitou
Miloše Zemana,
prezidenta České republiky
Romana Onderky
,
primátora
statutárního města Brna
Libora Šťástky,
starosty
městské části Brno-střed