Program

Moravský podzim v roce 2015 naváže na předchozí ročník ve snaze o rovnováhu v poměrech „světových umělců / brněnské scény“ a „klasiky / novější hudby“. Zároveň se vrátí k tematičnosti. Hlavní tematickou linií bude multimedialita v širokém slova smyslu; dramaturgický výběr programů a účinkujících je zaměřen na hledání souvislostí mezi hudbou a filmem, pohyblivým obrazem, ale též textem (zpívaným i recitovaným) apod. Tento záměr předpokládá spolupráci s Univerzitním kinem Scala, Městským divadlem Brno, opomenuty nebudou ani tradiční koncertní sály Besedního domu nebo Janáčkova divadla. Rezidenční osobností festivalu bude významný estonský skladatel Erkki-Sven Tüür, který bude osobně přítomen provedení několika svých skladeb: vedle ukázek z komorní tvorby zazní i jeho dvě velká díla – Ärkamine pro sbor a komorní orchestr a Symfonie č. 4 „Magma“. Festival také připomene několik výročí – 70 let od konce druhé světové války, 150 let od narození Jeana Sibelia, 80 let od narození Arvo Pärta aj. Doprovodný program bude zahrnovat mj. filmové projekce a besedy se skladateli (kromě Tüüra svou účast na festivalu přislíbili holandský autor Michel van der Aa a litevská skladatelka Justė Janulytė).

Vítězslav Mikeš, dramaturg festivalu