Velikonoční festival duchovní hudby 2013

Motivem 22. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby 2013 je exodus / vyjití v celém významovém bohatství tohoto slova. Velikonoce historicky odkazují k exodu, odchodu Izraelitů z Egypta a k jeho připomínce v židovských svátcích Pesach. Na pozadí tohoto slavnostního období, kdy všichni věřící putovali k jeruzalémskému chrámu, se také završila Kristova pozemská pouť. Festival, tradičně rozprostřený do Svatého a Velikonočního týdne, svým programem připomene vztah Starého a Nového zákona, ústřední roli žalmů v židovské i křesťanské bohoslužbě, téma kořenů a vykořenění. V domácích premiérách budou provedeny duchovní skladby Wolfganga Rihma, Giovanniho Battisty Aloisiho a Giovanniho Valentiniho. Poprvé se v České republice představí renomovaný vokální ansámbl Singer Pur z Mnichova. K vrcholům festivalu budou bezpochyby patřit vzácně uváděné chrámové skladby Felixe Mendelssohna Bartholdyho a jistě i uvedení Händelova velkolepého oratoria Izrael v Egyptě.

 Vladimír Maňas

Programový katalog VFDH 2013

Velikonoční festival
duchovní hudby Brno

24. 3. – 7. 4. 2013
22. ročník

festival se koná pod záštitou
Mons.Vojtěcha Cikrleho,
biskupa brněnského,
ministryně kultury
Aleny Hanákové,
ministra zahraničí
Karla Schwarzenberga,
primátora města Brna
Romana Onderky
a starosty MČ Brno-střed
Libora Šťástky