Velikonoční festival duchovní hudby

Velikonoční festival duchovní hudby v roce 2015
29. března – 12. dubna 2015 

Occidens / Ratio

Každý ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby má svůj vlastní motiv. V duchu Labyrintu Jana Amose Komenského je posluchač vybídnut k pohybu (Pouť, 2012), vyjití (Exodus, 2013) a objevování dalších směrů, míst a témat (Východ – Počátek, 2014; Západ – Ratio, 2015), aby nakonec našel cestu z bludiště zpět do svého nitra (Srdce – Útočiště, 2016).

Program festivalu v roce 2015 tak bude akcentovat téma západu nejen ve smyslu světové strany, ale také racionality a určité rozpínavosti. Oblouk mezi staletími se bude klenout mezi programem středověkým, v němž se setká raný francouzský vícehlas a chorální zpěvy z rukopisů královny Elišky Rejčky, soudobou duchovní tvorbou a závěrečným koncertem na Petrově, na němž zazní mistrovská díla Antona Brucknera včetně jeho Mše č. 3 f moll.

Nejen v rámci unikátního festivalového projektu, meditativních Temných hodinek v závěru Svatého týdne, bude v roce 2015 poprvé využito také nových koncertních varhan v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie, které rozezní jeden z nejlepších současných varhaníků Christian Schmitt. Nebude chybět také závěrečný koncert na Petrově v podání Filharmonie Brno pod taktovkou šéfdirigenta Aleksandara Markoviće.

 

Velikonoční festival
duchovní hudby Brno

24. ročník

Pod záštitou
biskupa brněnského
Mons. Vojtěcha Cikrleho.